EFOP-3.2.3-17 Digitális környezet a köznevelésben

EFOP-3.2.3-17 Digitális környezet a köznevelésben

DIGITÁLIS KÖRNYEZET A KÖZNEVELÉSBEN EFOP 3.2.3-17

Tisztelt Olvasók!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Nagykanizsai Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül a Digitális környezet a köznevelésben tárgyú felhívásra benyújtott pályázata támogatásban részesült.

A projekt megvalósításának iskolánk is részese lett.

Támogatási adatok

Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-3.2.3-17 Digitális környezet a köznevelésben
Pályázó: Nagykanizsai Tankerületi Központ
Projekt megnevezése: Digitális környezet fejlesztése a Nagykanizsai Tankerületi Központ Intézményeiben
Megítélt összeg: 110 000 000 Ft
Támogatás aránya: 100%
Forrás: ESZA
Megvalósítás kezdete: 2018.01. 01.
Megvalósítás vége: 2020. 12. 31.

A projekt rövid összefoglalása

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának alapja az a felismerés, hogy a digitális átalakulás elkerülhetetlen jelenség, amelyre mindenkinek fel kell készülnie, hiszen 20. századi tudással senki nem lehet versenyképes a 21. században. A felnövekvő nemzedék munkaerő-piaci esélyei szempontjából elkerülhetetlen az oktatási rendszer mielőbbi digitalizálása, amely megalapozza a magyar fiatalok esélyeit az európai munkaerőpiacon, valamint meghatározza szerepüket a magyar nemzetgazdaságban és a nemzetközi versenyben. A digitális kompetenciák fejlesztését már a köznevelésben el kell kezdeni, és gyakorlatilag soha nem szabad abbahagyni. Az egész életen át tartó tanulás éppen a digitális ismeretek vonatkozásában nyeri el legteljesebb jelentését. A fejlesztés célja, hogy a digitális oktatás ne a hagyományos oktatás digitális eszközökkel támogatott változata legyen, hanem szemléletmódjában, módszertanaiban, követelményrendszerében új, a digitális kor kihívásaira reflektáló nyitott oktatási környezet jöjjön létre. A pályázat tartalmi elemeihez kapcsolódóan elvárás a pedagógusokkal szemben digitális módszertani kultúrájuk bővítése olyan technikákkal, amelyek a tanulók önálló munkavégzését, divergens gondolkodását, problémamegoldó készségeinek mozgósítását kívánja meg. A projekt beavatkozási területei: fizikai infrastruktúra, hozzáférés, belső hálózatok, oktatási intézmények eszközellátottságának javítása (eszközlista alapján); digitális módszertani programcsomagok adaptálása, programcsomagokhoz kapcsolódóan 40 fő továbbképzése valamint intézményi digitális tartalomfejlesztés, annak beépülése a pedagógiai programokba. Az infrastrukturális fejlesztés a programban részt nem vevő diákok számára is elérhetővé válik, az SNI-s. BTM-s tanulók bevonása, megsegítése révén érvényesülnek az esélyegyenlőségi szempontok.

A projektbe a tankerület négy intézménye kapcsolódik be:

  • Mező Ferenc Gimnázium
  • Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  • Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola
  • Kőrösi Csoma Sándor – Péterfy Sándor Általános Iskola

Intézményünk fejlesztései, vállalásai a projektben:

  1. Választott kompetenciaterület, tartalmi fejlesztés: a digitális pedagógia tanítási-tanulási gyakorlatban történő beépítésével a matematika kompetenciaterület fejlesztése GEOMATECH módszertani programcsomag, digitális eszközök segítségével.
  2. Képzések, azokon résztvevők száma: A programot megvalósító 10 pedagógus és 2 módszertani asszisztensként résztvevő informatika szakos tanár vesz részt a ’Játékos, interaktív, digitális matematika feladat- és tananyagrendszer’ és az ’Élményalapú, interaktív, digitális matematika feladat- és tananyagrendszer’ továbbképzésen. A program megvalósítása közben egy teljes tanéven keresztül segítő, folyamatba ágyazott továbbképzési program zajlik.
  3. Bevonásra kerülő csoportok: az intézmény 8 osztálya vesz részt a megvalósításban a következő két tanév során.
  4. Eszközbeszerzések:2 db Viewsonic interaktív kijelző (75” 4K UHD), 3 db laptop, 57 db Samsung Tab A 10.1 tablet, 2 db TabCabby tároló és töltőkocsi, 1 db CraftBot Plusz 3D nyomtató.
  5. Fenntarthatósági vállalások: a digitális pedagógiai módszertani megoldásokat beillesztjük az intézmény pedagógiai programjába. a kidolgozott tanmeneteket, digitális tartalmakat a további tanévek során is alkalmazzuk. A szakmai megvalósítók digitális tartalomfejlesztést valósítanak meg, melynek produktumait elérhetővé teszik a Nemzeti Köznevelési Portálon. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók (tehetséges, fejlesztésre szoruló) esetében tanórán kívüli foglalkozás keretében is alkalmazzuk a digitális eszközök.

Pályázatok

Okosan a pénzzel!
Erzsébet-tábor
Pécsi Tudományegyetem
Örökös ökoiskola
Határtalanul
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Petőfi 200
Aktív iskola
Akkreditált kiváló Tehetségpont