INTÉZKEDÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI TERV

A Kőrösi Csoma Sándor – Péterfy Sándor Általános Iskola járványügyi intézkedési terve (2020. október 1-jétől visszavonásig)

 1. Intézményünkben a diákok számára a tanítási órán, saját osztályteremben történő tartózkodás kivételével, az intézmény egyéb helyiségeiben történő tartózkodás során kötelező a maszkviselet. A közösségi terekben, tanári szobában az intézmény dolgozói is kötelesek maszkot viselni. A tanteremben a 1,5 méteres védőtávolságot kötelező betartani, amennyiben ez nem megvalósítható a pedagógus kérheti a maszk viselését. Az orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
 2. Kérjük a szülőket, hogy gyermeküknél mindig legyen saját használatú maszk! 
 3. Az intézménybe a 6. pontban meghatározott személy csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket.
 4. Az intézménybe történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell. Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi az intézménybe való belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékét.
 5. Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni. 
 6. Az intézmény területére
  1. az ott foglalkoztatott személyen,
  2. az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
  3. a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
  4. a gyermeken, illetve a tanulón és
  5. a gyermeket, illetve a tanulót - a következő bekezdés szerint - kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.

Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot az 1. bekezdésében meghatározott módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

 1. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.
 2. Az intézmény minden bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, aminek használata mindenki számára kötelező! (Allergiás gyerek esetében a szülő írásbeli kérése esetén ezt a kézfertőtlenítést szappanos kézmosás helyettesíti.) Reggel az iskolába lépéskor érintésmentes lázmérővel ellenőrizzük a belépők testhőmérsékletét.
 3. Kötelező figyelni a megfelelő védőtávolság (1,5 m) megtartására, a csoportosulások elkerülésére.
 4. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Kérjük a szülőket, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. Kérjük a tisztelt szülőket, beteg, lázas gyermeket ne küldjenek az iskolába! Amennyiben gyermeküknél különféle betegségek tüneteit észlelik, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.

Az a gyermek, tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

 1. Az intézményben a lázas, beteg gyerek ellátása (lázmérés) elkülönített helyen történik. A gyereket ellátó felnőtt köteles szájmaszkot és kesztyűt viselni. A szülőt telefonon azonnal értesítjük és el kell jönnie beteg gyermekéért.
 2. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Telefonszám:+36-30/402-2926

e-mail: info@peterfyiskola.hu

 1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
 2. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
 3. A szülői értekezleteket elektronikus formában tartjuk meg, a szükséges információkat a KRÉTA rendszeren keresztül, vagy e-mailben juttatjuk el a szülőkhöz.
 4. Az osztálytermekben, folyosókon, közösségi helységekben a lehetőség szerint folyamatosan szellőztetünk.

         Testnevelés órák szervezésekor lehetőség szerint előnybe kell részesíteni a szabadtéri órák tartását.(Kerülni kell az olyan feladatokat, ahol testi érintkezés szükséges.)

 1. Az úszásoktatás, valamint a gyógyúszás a tanév első félévében szünetel, legkorábban a második félévtől kerül rá sor.

 

Nagykanizsa, 2020. szeptember 30.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             Sneffné Ágoston Mónika

                                                                                                                                                                                                tagintézmény-vezető

Pályázatok

Pécsi Tudományegyetem
Okosan a pénzzel!
Akkreditált kiváló Tehetségpont
Örökös ökoiskola