Írásbeli felvételi vizsgák jelentkezési határideje a 8. évfolyamok számára

Írásbeli felvételi vizsgák jelentkezési határideje a 8. évfolyamok számára

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgákra

Amennyiben a kiszemelt tanulmányi terület esetén a középiskola az átvétel feltételeként előírta a központi írásbeli vizsgát, úgy a jelentkezőnek 2021. december 3-ig egyénileg kell jelentkeznie a vizsgára, közvetlenül az általa választott vizsgaszervező intézményben. A vizsgát a tanuló bármely vizsgaszervező intézményben megírhatja, függetlenül attól, hogy a későbbiekben tervezi-e benyújtani a felvételi kérelmét az adott intézménybe vagy sem.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés NEM „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást! Az írásbeli vizsgák jelentkezési lapja kizárólag az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a középfokú iskolákba való jelentkezéssel, melynek határideje 2022. február 18.

A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét a Hivatal 2021. november 16-ig teszi közzé a honlapján. A központi írásbeli vizsgákra 2022. január 22-én kerül sor. A központi írásbeli vizsgákra vonatkozó részletes információk megtalálhatók a Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról linken.

A 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli vizsgáit a magyar nyelvi és a matematikai kompetenciákat mérő, központilag kiadott, egységes feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint kell megszervezni. Mindhárom korcsoport számára (8 évfolyamos gimnáziumi, 6 évfolyamos gimnáziumi vagy a 9. évfolyamra jelentkezőknek) külön feladatlap és javítási-értékelési útmutató készül. A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. A feladatlapok összeállítására vonatkozóan részletes tájékoztató található a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_matek_magyar link alatt.

KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső – Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/KIFIR_TT_felveteli_taj_es_kereso

Pályázatok

Pécsi Tudományegyetem
Örökös ökoiskola
Okosan a pénzzel!
Akkreditált kiváló Tehetségpont