Írásbeli felvételi vizsgák a 8. évfolyamosok részére

Írásbeli felvételi vizsgák a 8. évfolyamosok részére

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgákra

Amennyiben a kiszemelt tanulmányi terület esetén a középiskola az átvétel feltételeként előírta a központi írásbeli vizsgát, úgy a jelentkezőnek 2021. december 3-ig egyénileg kell jelentkeznie a vizsgára, közvetlenül az általa választott vizsgaszervező intézményben. A vizsgát a tanuló bármely vizsgaszervező intézményben megírhatja, függetlenül attól, hogy a későbbiekben tervezi-e benyújtani a felvételi kérelmét az adott intézménybe vagy sem.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés NEM „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást!  Az írásbeli vizsgák jelentkezési lapja kizárólag az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a középfokú iskolákba való jelentkezéssel, melynek határideje 2022. február 18.

A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét a Hivatal 2021. november 16-ig teszi közzé a honlapján. A központi írásbeli vizsgákra 2022. január 22-én kerül sor. A központi írásbeli vizsgákra vonatkozó részletes információk megtalálhatók a Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról linken.

A 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli vizsgáit a magyar nyelvi és a matematikai kompetenciákat mérő, központilag kiadott, egységes feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint kell megszervezni. Mindhárom korcsoport számára (8 évfolyamos gimnáziumi, 6 évfolyamos gimnáziumi vagy a 9. évfolyamra jelentkezőknek) külön feladatlap és javítási-értékelési útmutató készül. A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. A feladatlapok összeállítására vonatkozóan részletes tájékoztató található a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/A középfokú felvételi eljárás információi menüpontban a Tájékoztató a középfokú beiskolázás egységes írásbeli felvételi vizsgáinak – magyar nyelvi és matematika – feladatlapjairól link alatt. Mivel a feladatlapok összeállításának szempontjai, a feladattípusok belső arányai a korábbi évekhez képest alapvetően nem változnak, így a Hivatal honlapján – www.oktatas.hu – megtalálható korábbi feladatsorok tanulmányozása elősegíti a központi írásbeli vizsgákra történő sikeres felkészülést. Az előző évek feladatlapjai megtalálhatók a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Központi írásbeli feladatsorok, javítási-értékelési útmutatók link alatt.

A tanuló teljesítményének megítélését a központi írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja. Tekintve, hogy a tanulónak a központi írásbeli vizsgán szerzett pontszámait valamennyi, a felvétel feltételeként központi írásbeli vizsgát előíró intézménynek el kell fogadnia, rendkívül fontos a feladatlapok egységes értékelhetősége és értékelése. Az egységes értékelhetőséget a feladatlapok összeállítóinak, az értékelés egységességét a középfokú iskoláknak kell biztosítaniuk.

Pályázatok

Akkreditált kiváló Tehetségpont
Okosan a pénzzel!
Örökös ökoiskola
Pécsi Tudományegyetem