Dolgozóink

 • Smolcz Frigyes
  intézményvezető, informatika, matematika, technika
 • Sneffné Ágoston Mónika
  tagintézmény-vezető, testnevelés
 • Pápa Henriett
  tagintézmény-vezető helyettes, tanító

 • Babati Csaba
  rajz és vizuális kultúra
 • Balázs Margit
  tanító
 • Bognár Lászlóné
  tanító
 • Demes Bodó Iringó
  iskolapszichológus
 • Fábián Andrásné
  biológia, földrajz
 • Foricsekné Kovács Szilvia
  tanító, ének-zene
 • Hegedüs Barnabásné
  tanító
 • Dr. Horváthné Bartók Zsuzsanna
  magyar nyelv és irodalom
 • Horváthné Zubor Andrea
  tanító
 • Jakab Andrea
  tanító, magyar
 • Katona Péterné
  tanító
 • Kiss Gabriella
  tanító
 • Kiss Katalin
  történelem, angol
 • Koószné Hajdú Klára
  matematika, fizika, technika
 • Marton Zsuzsanna
  tanító
 • Mercigány Róbertné
  tanító
 • Molnár Judit
  biológia, technika
 • Molnárné Vámos Gyöngyi
  tanító
 • Takácsné Horváth Erika
  tanító
 • Papp-Horváth Aliz
  tanító
 • Pálfi Lászlóné
  tanító
 • Pátkai Eszter
  német, történelem
 • Rába Zsófia
  testnevelés, német
 • Rábavölgyi Attiláné
  testnevelés, matematika
 • Sánta Zoltán
  tanító, technika, informatika, történelem
 • Sillóné Varga Gyöngyi
  matematika, testnevelés
 • Sneff Ferenc
  testnevelés, matematika
 • Somogyiné Kovács Krisztina
  magyar nyelv és irodalom
 • Szabó Ágnes
  tanító
 • Szabó Ildikó
  könyvtáros tanár
 • Szabó László Kund
  kémia
 • Szatmári László
  tanító
 • Tamásné Aranyos Diána
  tanító
 • Valgut Anita
  angol

 • Szmerk Lászlóné
  pedagógiai asszisztens
 • Polainé Mihovics Andrea
  pedagógiai asszisztens
 • Smolcz-Borbély Judit
  iskolatitkár
 • Hajdú Izabella
  iskolavédőnő

Pályázatok

Örökös ökoiskola
Pécsi Tudományegyetem
Akkreditált kiváló Tehetségpont