Tehetségpont

Játszunk matematikát! JG 350 000 014

GlobalID: JG 350 000 014
Kidolgozó: Smolcz Frigyes, Őri Sándorné
Alkalmazók: Kőrösi Csoma Sándor – Péterfy Sándor Általános Iskola
Indulás dátuma: 2014
Kapcsolattartó: Smolcz Frigyes

A matematika megszerettetése, felkészülés versenyre, általános iskolában.

A foglalkozási sorozat célja a tanulók matematikai-logikai gondolkodásának, problémamegoldó készségének fejlesztése, a matematika versenyekre történő felkészülés, a matematika megkedveltetése. Célunk, hogy fejlődjön a tanulókban a probléma megértésének, a megoldás megfogalmazásának képessége, leírása. A logikai, stratégiai játékok tartósabb koncentrációt igényelnek, mélyebb figyelemre szoktatnak, újszerű, ötletes, kreativitást igénylő gondolkodást várnak el.

A stratégiai, logikai játék pontos, kitartó, fegyelmezett munkára szoktat, a gyerekek törekednek az önellenőrzésre, és képesek lesznek a várható eredmények becslésére. A játék logikus gondolkodásra, következtetésre nevel. Motiváló ereje van, társas kapcsolatok kialakulásában is szerepet játszik. Játék közben a fair play, a szabályok betartása, a helytállás fontosabb a győzelemnél, gazdagodik a jellem, a játék kockázatvállalásra és önfegyelemre is nevel.

A szakköri munkában résztvevő tanulók felkészítésénél eredményesen használjuk fel a különféle feladatgyűjteményeket, könyveket. A problémamegoldó gondolkodás, a térlátás, a memória, a társas kompetenciák fejlesztése érdekében használhatunk különböző táblás játékokat, készségfejlesztő játékokat. Szeretnénk ezzel elérni, hogy minél több gyerek kapjon kedvet a logikai – gondolkodtató feladatok megoldására, felfedezzük a rejtőzködő, jó logikájú gyerekeket. A játék jó lehetőséget teremt a matematikában tehetséges gyerekek személyiségfejlesztésére is. Úgy gondoljuk, hogy így még eredményesebben vesznek részt versenyeken.

A szakkör folyamán fejlődik a diákok kreativitása, problémamegoldó képessége, összefoglalóan: intelligenciája. A foglalkozások egyik részében a tanulók változatos feladatokat oldanak meg: matematikai logikai, térlátást igénylő feladatok, stratégiai és logikai játékok, kreatív gondolkodást serkentő feladatok. A foglalkozások másik részében kombinatorikai jellegű feladatok megoldására kerül sor: sorba rendezés, variációk, kombinációk. A foglalkozások jellegükből adódóan kifejezetten alkalmasak a kooperatív tanulásszervezésre. Ez a forma elsősorban lehetőséget ad a kommunikációra, kooperációra, egymás segítésére, mivel a feladatokat megbeszélhetik és ennek nagy a szerepe a személyiség formálásban.

Az intenzív szakasz a következő három alkalomból áll:

  1. Tanulásfejlesztés tréning Mező Ferenc IPOO minimum programja alapján, melyet intézményünkben valósítunk meg. Az intenzív szakasz e foglakozásán részt vesznek a mentorok is, olyan számukra is hasznos módszereket sajátíthatnak el, melyeket további tanulmányaik során alkalmazhatnak. A tréninget kifejezetten a program elején kívánjuk megvalósítani, így a többi foglakozáson ezeket a módszereket tudatosabbá tehetjük, megerősíthetjük.
  2. Táblás, logikai játékok, vetélkedő. Szintén intézményünkben valósítjuk meg a programot. A rendszeres foglakozások első, bevezető része után kívánjuk az addig tanultakat alkalmazni konkrét játékok esetében. Tudatossá szeretnénk tenni az elmélet és gyakorlat kapcsolatát. Egyszerű táblás játékok elkészítésével az alkotás örömét is átélik a tanulók.
  3. Látogatás Budapestre a Csodák palotájába és a Tropicariumba.

Pályázatok

Akkreditált kiváló Tehetségpont
Örökös ökoiskola
Pécsi Tudományegyetem