Tájékoztató intézményi étkeztetéssel kapcsolatban

Kedves Szülők!

Hiányzó tanulók étkezésének lemondása, illetve étkezés igénylése reggel 8,00-9,00 óráig lehetséges. Az igénylés vagy lemondás a bejelentést követő naptól érvényesíthető.
Telefon: +36-30/784-2720 vagy +36-30/461-9108
E-mail: etkezes.peterfy@gmail.com

Az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a 2020/2021-es tanévben Nagykanizsai Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el, az ügyintézés Nagykanizsa Fő út 8. szám (Bazár-udvar) alatti irodában történik.

1. Az étkezés költsége

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekeknek, tanulóknak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint étkezési lehetőséget biztosít, a szolgáltatás igénybevétele térítési díjköteles. 

Az intézményben biztosított étkezés térítési díjának megfizetésére a szülő, gyám (törvényes képviselő) köteles.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján a fizetendő étkezési térítési díjak 2020. április 1-től

  Tízórai Ebéd Uzsonna Reggeli Vacsora
Általános iskola 118 Ft 431 Ft 118 Ft    
Felnőtt   828 Ft      

 

 2. Térítési díjkedvezmények, az igényléshez szükséges dokumentumok:

Jogcím

Óvoda

1-8. évfolyam

1-8. évfolyamon felül

Szükséges dokumentumok

Nyilatkozat

RGYVK határozat másolata

Magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata/szakorvosi igazolás, szakvélemény

Az átmeneti gondozást biztosító gyermekjóléti szolgálat vezetője által kiállított igazolás

Határozat/ a kedvezmény a Polg. Hiv. Humánigazgatási csoportjánál igényelhető

kedvezmény mértéke (%)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek

100

100

50

X

X

 

 

 

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

100

50

50

X

 

X

 

 

3 vagy több gyermeket nevelő család

100

50

50

X

 

 

 

   

1 főre havi jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 %-át

100

0

0

X

 

 

 

 

Nevelésbe vett gyermek

100

100

100

X

 

 

X

 

Térítési díj hozzájárulás NMJV 6/2015. (II.16.) ÖR alapján*

30-50

30-50

30-50

 

 

 

 

X

  3. Az étkezés igénylésének módja, határideje

Tekintettel a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetre, valamint az oktatási intézményeknél fennálló iskolalátogatási tilalomra, a hiánytalanul kitöltött étkezés igénylés nyomtatványokat és a kedvezményes étkezés igénybevételéhez szükséges nyilatkozatot és igazolásokat kérjük e tájékoztató végén megadott címre/e-mail címre elküldeni 2020. június 15-ig.

A nyomtatványok letölthetőek a www.nagykanizsa.hu honlapról A város élete / Közétkeztetés menüpontból. (A nyomtatványok elérhetőek kitölthető űrlapként, valamint Word-dokumentumként is.)

Amennyiben elektronikus ügyintézésre nincs lehetőségük, a nyomtatványok személyesen átvehetők a Nagykanizsa, Fő út 8. (Bazár-udvar) alatti irodánkban.

4. Az étkezési térítési díjak fizetésének szabályai

Módja:

  • csoportos beszedési megbízással: ebben az esetben az étkezési ügyintézőtől azonosító számot kell kérni a „Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére” nyomtatványra, melyet kitöltés után a felhatalmazónak a számlavezető bankkal kell aláíratni. A bank elfogadását követően a megbízás másolatát / a bank által adott igazolást az étkezési csoporthoz kell eljuttatni.
  • átutalással: a számlán szereplő bankszámlára;
  • banki pénztári befizetéssel;
  • készpénzben

Az étkezési térítési díjakat számla alapján előre kell megfizetnia tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjáig.

A 2020/2021-es tanév szeptember hónapra szóló számlák augusztusban postai úton megküldésre kerülnek az étkezési típus igénylés nyomtatványon megadott címre. Kérjük, hogy a számla kiegyenlítéséről 2020. augusztus 20-ig gondoskodni szíveskedjenek.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a térítési díj meg nem fizetése a szolgáltatás szüneteltetését vonja maga után a fennálló hátralék kiegyenlítéséig.

5. Az étkezés igénylésének lemondása

 Felhívjuk a Tisztelt Szülő figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás történik ( pl.: iskola-váltás, normatív kedvezményre való jogosultság/megszűnése)azt az étkezési csoport felé 3 napon belül szíveskedjen jelezni.

 A tanév során betegség vagy egyéb ok miatti hiányzásokat délelőtt 9 óráig kérjük jelezni elérhetőségeinken. Minden esetben a bejelentést követő naptól tudjuk lemondani az étkezést. A hiányzást ingyenes étkezőnél is kérjük előre jelezni. Későbbi időpontban lemondást elfogadni nem áll módunkban.

Felhívjuk a Tisztelt Szülő figyelmét, hogy a tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés lemondását!

Késői lemondás esetén lehetőséget biztosítunk az ebéd éthordóban történő elszállítására az iskola konyhájáról.

Az étkeztetéssel kapcsolatos ügyekben az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésükre:

Személyesen: a Fő út 8. szám alatti irodájában

E-mail: etkeztetes@nagykanizsa.hu

Telefonon:

Iskolák

Étkeztetési ügyintéző

Név

Telefonszám

Zrínyi - Bolyai Általános Iskola Székhelyintézmény

Tóth Márta

06/20/4290405

Zrínyi - Bolyai Általános Iskola Tagintézmény

Kőrösi - Péterfy Általános Iskola Székhelyintézmény

Tóthné Gál Anita

06/30/4619108

Kőrösi - Péterfy Általános Iskola Tagintézmény

Palini Általános Iskola

Hevesi Sándor Általános Iskola

Hosszú Andrea

06/30/6944119

Kiskanizsai Általános Iskola

Miklósfai Általános Iskola

Rozgonyi Úti Általános Iskola

Tóth Márta

06/20/4290405

Batthyány Lajos Gimnázium

Dr. Mező Ferenc Gimnázium

Fábics Istvánné

06/30/6297488

Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskola

Thúry György Szakiskola

Cserháti Sándor Szakközépiskola és Kollégium

Szivárvány EGYMI

Pályázatok

Örökös ökoiskola
Pécsi Tudományegyetem
Akkreditált kiváló Tehetségpont