Iskolatörténet

Iskolánk egyike Nagykanizsa értékteremtő iskoláinak. Jól felszerelt iskolánkban közel 400 gyermek tanul.

Tornatermünk, tornaszobánk, a sportpályák és a Madárbarát-kertünk kitűnő lehetőséget biztosítanak tanulóinknak a sportra, játékra, mozgásra. Legtöbb tantermünk informatikai eszközökkel felszerelt. A különböző tantárgyi órákon szerzett gyakorlattal tanítványaink képessé válnak az informatikai eszközök irányított használatára, tanulmányi munkájukhoz ismeretszerzésre. Gazdag könyvtárunk lehetőséget biztosít a szépirodalmi művek megismerésére, tájékozódásra, tanulóink ismeretének bővítésére.

Célunk, hogy tanulóink barátságos iskolai környezetben, eredményes tanulással jó hangulatú diákéveket töltsenek el. Kiemelt szerepet szánunk az alapkészségek fejlesztésének, a matematikai-logikai gondolkodásnak, a magyar nyelvnek, a szép magyar beszédnek. Emellett fontosnak tartjuk az idegen nyelvek (angol, német) tanítását, az informatikai, a környezet-, természetvédelmi nevelést, az egészséges életmód megalapozását.

Tanulóink többsége lakótelepi környezetből érkezik hozzánk, ezért fontosnak tartjuk a sportolási lehetőség megteremtését számukra. Hagyományaink és iskolánk hírneve kötelez bennünket a magas szintű testnevelés és sport előtérbe helyezésére. Évek óta sikeresen szereplünk több sportág diákolimpiai versenysorozatában. A jövőben célunk a sportiskolává válás, ezért megállapodást szándékozunk kötni a Nagykanizsai Izzó SE-vel, hogy iskolánk bázisintézménye legyen a kézilabda sportág utánpótlás nevelésének.

Első osztályosaink beilleszkedését és iskolai munkáját nagy tapasztalattal rendelkező tanítóink segítik, akik 1-4. osztályig foglalkoznak a gyermekekkel. A fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységüket fejlesztőpedagógus és logopédus segíti. Délutánonként napközis foglalkozás segíti a tanórákra való felkészülést és a szabadidő hasznos eltöltését. Az iskolával szemben támasztott társadalmi elvárásoknak megfelelően igyekszünk korszerű, a mindennapi életben is hasznosítható, tovább építhető tudást és műveltséget nyújtani diákjaink számára. Biztosítani szeretnénk a középiskolába való bejutást, segíteni a munkába állást, alakítani a tanulók magatartását, viselkedését, személyiségét. Kollégáinktól is elvárjuk az iskola céljait elfogadó és azért tenni vágyó magatartást. A délutáni órákban korosztályoktól függően különböző, ám mindenki számára elérhető szakköri foglalkozásokat kínálunk.

Iskolánkban biztosított lehetőségek:

  • Tehetséggondozás keretében német és angol nyelv oktatása harmadik osztálytól emelt óraszámban.
  • Testnevelés tagozat, gazdag sportélet: többféle sportág, magas színvonalú edzések, folyamatos versenylehetőségek, tehetséges tanulók versenyeztetése.
  • Szakkörök: német nyelv, rajz, természetismeret, dráma, énekkar, báb, furulya, foci, duatlon, kerékpár, szivacskézilabda, játékos sport, irodalmi színpad.
  • A tanév zárása után tanulóinknak nyári napközis tábort biztosítunk a város segítségével, sok-sok játékkal, rendkívül változatos, gazdag programokkal (zöldtábor)
  • Iskolánk – hagyományosan – minden nyáron megszervezi a balatoni táborozást is.

Nagy hangsúlyt fektetünk hagyományaink ápolására, tiszteletére. A megyei szintű Péterfy-tanulmányi versenyünk már több évtizedes múltra tekint vissza. Elsősegélynyújtó és katasztrófavédelmi versenyen csapataink évről-éve megyei és országos szinten képviselik iskolánkat. Alsó tagozatos tanulóink minden évben erdei iskolában vesznek részt családi nappal összekötve. Ez kiváló lehetőség arra, hogy jobban megismerjék, megszeressék és védjék környezetüket, a természetet. A projekt napok keretében felsős tanulóink színvonalas kiselőadásokkal készülnek a kiválasztott témájú Projekt hétre. Részt veszünk a Határtalanul pályázat programjain, amelynek keretében tanulóink az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról. Az Erzsébet program tanév közben is lehetőséget nyújt a táboroztatásra, kikapcsolódásra színvonalas környezetben.

Egyedülálló, hogy iskolaújságunk van Péterfyrkák címmel, ahol bárki olvashat programjainkról, megismerheti tanulóink műveit. Minden tavasszal megszervezzük a város óvodásainak a „Most mutasd meg mennyit érsz!” sportversenyt , és az OVI-SULI rendezvényünket, ahol a kicsik szüleikkel együtt megismerhetik iskolánkat és az elsős tanító néniket.

Büszkék vagyunk arra, hogy iskolánk Örökös ÖKO-iskola, Akkreditált Kiváló Tehetségpont, és a Pécsi Tudományegyetem partnerintézménye.

Pályázatok

Pécsi Tudományegyetem
Örökös ökoiskola
Akkreditált kiváló Tehetségpont